یوز شیمی:

معرفی یوز شیمی

در سایت یوز شیمی که هف ایجا منبع تخصصی صنعت مواد شیمیایی می باد ایجا گردیده است،که دارای دسته بندی و بخش بندی های متفاوتی می باشد که در زیر به ان به صورت کوتاه هر بخش را توضیح خواهیم داد.

بخش اگهی یوزشیمی :

در بخش اگهی یوزشیمیی می توانید به صورت رایگان و به راحتی اگهی خود را در دسته بندی های مختلف که سعی شده دسته های به صورت خلاصه انتخاب شود که در انتخاب دسته جهت انتتشار اگهی دچار سردگرمی منتشر دهند نگردد

بخش جستجو اگهی یوز شیمی :

در این بخش که برای هر سایت و بسیار مهم می باشد بخش جستجو سایت بوده که باعث می شود مراجعه کنند به راحتی بتوانید به بخش های مورد نیاز خود دست پیدا نمایید ،ما سعی نموده ایم که بخش جستجو سایت را به سادگی و به صورت ساده طراحی کنیدم تا بتوانید به ارحتی از این بخش جهت رسیدن به نتیجه مورد نظر خود استفاده نمایید.

بخش بلاگ یوزشیمی :

در بخش بلاگ یوزشیمی می توانید اخبار و سایر مطالب مربوط به صنعت و مواد شیمیایی را ببنید،در این بخش اخبار مطالب اموزشی و نکات لازم را با مخاطبان و همراهان به اشتراک می گذاریم، این بخش می توانید برای برسی بازار مواد شیمیایی موثر باشد.

ایا در یوزشیمی فرش مواد شیمیایی و صنعت مواد شیمیایی فعال می باشد؟

در حال حاضر ما فقط فعالیت تبلغاتی انجام می دهیم و زسانه قدرتمند و تخصصی در این زمینه می باشیم،می توانید با استفاده از خدمات کا به کسب کار خود رونق دهید و محصولات خود را به صورت موثر بازاریابی نمایید

ایا دهند های اگهی در یوز شیمی قابل اعتماد می باشند؟

ما یک بیلبورد تبلیغاتی می باشد و بیشتر به معرفی می پردازیم و نمایش اگهی در سایت ما به معنی تایید اگهی دهند نمی باشد،ما فقط به صورت بیلبورد تبلیغاتی در این زمینه فعال می باشیم،که بنن خریدار و فروش ارتباط برقرار می نمایم،یوز شیمی در قبال هیچ اگهی دهند و از وجهه پرداختی تا کیفیت مواد مسولیتی نداشته و تمام مسولیت های بر عهده خریدار و فروشنده می باشد

معرفی متخلفین :

توجه نمایید در صورت مشاهد هر گونه تخلفی در اگهی یا از بخش گزارش تخلف اگهی و یا از قسمت تماس با ما گزارش متخلف را دهید در صورت مشهود شدن تخلف مسدود خواهد شد، دقت شود یوز شیمی کیفیت مواد و جهه پرداختی مسولیتی ندارد با تشکرتماس با ما