تامین مواد شیمیایی فصل زمستان در پالایشگاه‌های پارس جنوبی

تامین مواد شیمیایی فصل زمستان در پالایشگاه‌های پارس جنوبی


محمدشفیع موذنی، رئیس کمیته مواد شیمیایی مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ماه‌های گذشته و جلسات متعدد کمیته مواد شیمیایی با حضور روسای مهندسی فرآیند پالایشگاه‌ها و گروه خرید مواد شیمیایی نیاز مواد شیمیایی پالایشگاه‌ها به صورت کامل فراهم شده است. موذنی در ادامه تصریح کرد: مهمترین نیازمندی‌های مواد شیمیایی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی محصول شیمیایی آنتی‌فوم، آمین، مولکولارسیو، کربن فعال و ... می‌باشد که خوشبختانه به صورت صد درصدی محقق شده است و با آمادگی کامل به استقبال فصل زمستان خواهیم رفت.

فروش تامین مواد شیمیایی

به گزارش شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، وی در ادامه گفت: موجودی مواد شیمیایی در انبار مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی به صورت کامل فراهم است و در این خصوص نیازسنجی برای تامین مواد شیمیایی سال آینده نیز انجام شده و میزان نیاز پالایشگاه‌های سیزده‌گانه در آینده نزدیک دریافت و نگهداری خواهد شد.

خرید مواد شیمیایی تهران

رئیس کمیته مواد شیمیایی مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه اظهار کرد: در کمیته مواد شیمیایی مجتمع در خصوص معادل‌یابی مواد شیمیایی خارجی نیز طرح و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و تاکنون بخش مهمی از این مواد شیمیایی توسط شرکت‌های توانمند داخلی ساخت، تست و به تایید نهایی رسیده است.

تاریخ انتشار این پست : 2023-10-11
لینک متن اصلی
منبع:خبرنگاران جوان
8 ماه پیش